top of page

Arbejdstilgang

Malene summer stougaard - Coach & madmentor

Det handler først og fremmest om at skabe de bedste muligheder for mine klienter.

Ved at have mulighed for at skifte imellem rollen som coach, mentor og vidensdeling kan vi tilpasse et forløb, der matcher de behov og ønsker du har. 

Derfor benytter jeg mig af forskellige metoder og værktøjer, til at hjælpe med at fremme den refleksion, der er så vigtig for at opnå større indsigt og viden om sig selv for at kunne handle på ny.

Jeg er god til gå i dybden, er vedholden, struktureret og arbejder synligt og visuelt.

For mig er autencitet og ærlighed store værdier både i det private og professionelle.

Jeg kan godt lide at inddrage det visuelle og metaforer, da jeg mener det bidrager med en ekstra dimension og tillader os at udvide vores perspektiv.

Når vi får sat billeder på kan det være med til, at vi mærker vores ord og følelser tydeligere. 

Jeg er her for at hjælpe dig til handling, holde dig fast i din motivation og momentum ved at give dig redskaber til selv at kunne iværksætte det, der for dig skaber den styrke, som du skal bruge, så du kan handle henimod dine ønsker og mål.

Pariserhjul
"Forandring 
bringer muligheder"

Coaching hos STYRKOUT er for dig:

  • Der ønsker styrke, støtte og struktur.

  • Der gerne vil optimere din udviklingsproces og sætte skub i din refleksionsproces.

  • Der er klar til at tage bevidst handling hen imod dine drømme og mål.

  • Der er parat til at være i et reflekterende rum hvor du er nysgerrig på at undersøge og arbejde med dine tanker, følelser og mønstre.

  • Der har brug for en autentisk coach med pondus, som kan skabe overblik med struktur og visualisering, så du kan skabe gode resultater for dig selv.

Billede af Annie Spratt
”Mulighederne fordobles når man griber dem”
bottom of page