top of page
  • Forfatters billedeMalene Summer Stougaard

Madstress & Madro

Jeg vil skrive lidt om emnet: Madstress og madro, da det er noget der fylder i manges liv.


Mad og det at skulle forholde sig til kroppe, vægt og kalorier, er noget vi bliver præsenteret for i en tidlig alder og i dag måske endnu tidligere end før. Vores sammenligningskultur er blevet mere synlig, i takt med vores liv på de sociale medier.


Du kan til hver en tid følge med i hvordan andre deler deres liv, deres kroppe, deres madvaner, deres tanker mm. Det betyder også at der er en masse at skulle forholde sig til hele tiden. Vi bliver konstant oplyst med forskellige udtagelser, holdninger, råd, hypoteser om hvad der er det rigtige og dermed også hvad der er det forkerte. Hvad der er sundt og godt for en. Den ene dag "må" du det ene og den anden dag er det total "forbudt" og noget du bare skal holde dig langt fra.


Jeg kan godt forstå hvis man kan føle sig total forvirret og overvældet. Fordi at vi nu kan blive mere oplyst og fra forskellige kilder. Det gør det også, at med alt den viden der er tilgængelig, så ligger der også et større sortringsarbejde i at finde hoved og hale i det hele.


Da jeg skulle skrive dette indslag, fik jeg lyst til at undersøge hvilke informationer jeg kunne finde om madstress og madro. Der findes en masse podcast afsnit du kan lytte til og diverse blogs, opslag og bøger. Hvis du er nysgerrig omkring emnet, vil jeg opfordre dig til at surfe lidt rundt og lytte til de forskellige og tage det med som taler til dig.


Hvis du starter her, så vil jeg gerne give dig lidt ord med omkring mine tanker om netop Madstress og Madro. Jeg er certificeret madmentor fra Madmentorudannelsen, Madmentor | Uddannelsen i sundhedspsykologi (mariesteenberger.dk) hvor Marie Steenberger står bag. Hun har derfor også været med til at præge mine tanker og det har været enormt lærerigt at modtage undervisning fra hende og alt den viden hun har opsamlet igennem årene. Hun taler om mange forskellige emner på hendes podcast "Det Blinde Punkt".


Madstress var egentlig ikke et ord, jeg selv brugte om mit forhold til mad. Det havde noget af gøre med, at maden faktisk ikke på den måde havde et sprog. Det var en handling der fandt sted, som jeg udførte nærmest ubevidst og ufrivilligt og derfor ikke noget jeg italesatte.

Men på min udviklingsrejse og det at skulle arbejde med maden mere konkret og bevidst, mødte jeg pludselig andre der var i samme situation. Mennesker der var på forskellige stadier af madstress og madro, som tilbød ord og et sprog til at kunne beskrive de handlinger og tanker der fandt sted.


Det at kunne sætte ord på, er en stor hjælp til at kunne bearbejde. Ved at flytte noget væk fra sig selv og distancere sig fra det, kan man hjælpes til at adskille sig fra situationen og få nye øjne på. Derved får man adgang til at se på sine handlinger som handlinger og hvad de gør for og ved dig.


Madstress kan vise sig ved:

At du har mange tanker der hele tiden cirkulerer sig rundt om maden.

> Forbudstanker

> Tilladende tanke

> Alt eller intet tanker

> Skamfulde tanker

> Burde & skal tanker

> Dømmende tanker

> Sort/hvid tanker

> Rigtig/forkert tanker


Det betyder at du ofte er i diskussion med dig selv og bruge enormt mange kræfter, på hele tiden at debattere med dig selv om dine valg. Dette kan give en enormt dårlig samvittighed og fører til kompenserende adfærd, som starter lavinen forfra igen. Det hele bliver til en spiral, der kører rundt med dig om og om igen.


Når maden fylder så meget i ens liv, så begynder den at overtage dit liv mere og mere. Det kan derfor også udelukke dig fra at deltage i sociale begivenheder, fordi alle de tanker og stress omkring maden, kommer til at fylde endnu mere. Du føler måske ikke du kan have kontrol over det når du er ude og derfor vil mange have en tendens til at isolere sig.


Det lyder jo ikke særlig rart og ofte vil man måske ikke engang selv vide at man står i den situation, fordi mange har haft det sådan i lang tid, så det nærmest er blevet dit normale at leve sådan, så man ligger måske slet ikke mærke til at det er det man gør.

Men smerten den mærker man. Så hvis du sidder nu og læser dette og kan genkende dig selv i det, så skal du vide at du ikke er alene.

Du kan også få en andet sprog og nogle andre strategier der hjælper dig væk fra din madstress og henimod mere madro.
Hvad er madro så?

Jeg vil ikke beskrive madro som total fravær af tanker om mad.

Jeg tænker det mere, som et sted hvor du har forholdt dig til maden og dine følelse. Hvor tankerne derfor kræver mindre energi og arbejde. Det er et sted, hvor du har arbejdet med dig selv, dine mønstre og handlestrategier. Hvor din oplevelse af madtanker, fylder så lidt, at det ikke hæmmer dig i at leve det liv du ønsker og hvor du kan være tilstedet i hele livet.


Madro kan derfor opleves som mere frihed.

> Frihed i at kunne deltage og være tilstede i forskellige sociale sammenhænge

> Frihed i ikke at være oppe i hovedet og tænke på maden og hvad den kunne gøre

> Frihed til at kunne smage og nyde

> Frihed til at være nysgerrig

> Frihed til at mærke efter

> Frihed til være i din krop og lytte til den


Madro handler for mig også om at kunne give slip. Om at have tillid til sig selv, sin krop og vide at den er der for en. Den er der til at guide dig, hvis du giver den mulighed for det.


Hvis du kunne tænke dig et forløb hvor vi kan vende din madstress til madro, så ræk endelig ud og kontakt mig.


Og HUSK som altid:

"At du har alt den styrke i dig som du skal bruge!"

De bedste hilsner Malene Summer Stougaard

Opmerkingen


bottom of page